Får millioner til Innovasjonsstøtte

Ard og NMBU er to av syv partnere i EIT-food prosjektet NOBALIS «Nordic Baltic universities boosting entrepreneurial and Innovation Support systems» som startet 1. juli 2022. Prosjektet har en ramme på over 12 millioner norske kroner over to år.

– For Ard Innovasjon betyr denne tildelingen at vi kan styrke vårt samarbeid med NMBU, bidra til å bygge enda bedre systemer for innovasjon på Campus Ås og nå enda bredere ut til ansatte og studenter ved NMBU, sier Jorun Pedersen.

Studenter og ansatte inviteres til å delta på start-up utviklingsprogrammet til «Entrepreneurial and Innovation Capacity Development Program» arrangert av Ard og NMBU gjennom NOBALIS denne høsten

NOBALIS (Nordic Baltic Universities boosting entrepreneurial and innovation support systems)  arrangerer et entreprenørskaps- og innovasjonskapasitetsprogram med fokus på mat, bioteknologi og bioressurser. Programmet tar studenter og ansatte gjennom en matchmaking- og hackathon event, etterfulgt av et utvilingsløp med mentormøter for utvalgte team og mulighet til å presentere start-up ideen foran investorer. Studenter, vitenskapelig og ikke-vitenskapelig ansatte inviteres til å delta.

Programmet starter med et online Hackathon 26. september. Både studenter og ansatte oppfordres til å melde seg på her. Registreringen er åpen frem til 15. september på. Hackathonet etterfølges av tre intensive utviklingsdager (20. oktober, 10. november og 1. desember) og en avsluttende Demodag (15.desember).

Alle som er interessert, men mangler en idé eller et team kan ta kontakt med kaia.rod@ardinnovation.no. Ansatte, som har ideer som kan brukes av studentlag, ta også kontakt med kaia.rod@ardinnovation.no. Les mer her.

Prosjektbakgrunn

Hovedmålet til NOBALIS er å forbedre entreprenørskap og innovasjon i daglige rutiner i alle deler av NMBU og partner-organisasjonene. Samtidig skal NOBALIS forbedre samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og innovasjonsøkosystemer. Prosjektet startet sommeren 2022 og er finansiert av EU gjennom EIT HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education og koordineres av EIT Raw Materials. EIT HEI Initiative er en av hovedsatsningene i den nye strategien til European Institute of Innovation and Technology.

NOBALIS støtter høyere utdanningsinstitusjoner (HEIer) med ekspertise og coaching, tilgang til EITs innovasjonsøkosystem og finansiering, slik at de kan utvikle innovasjonshandlingsplaner som utfyller behovene til individuelle HEIer.

NOBALIS ledes av NMBU, og har i tillegg til Ard Innovation fem andre partner-organisasjoner fra norden og baltikum. Resterende partnerne er Latvias universitet for biovitenskap og teknologi, Linnéuniversitetet, Estlands universitet for biovitenskap, Sveriges landbruksuniversitet og Baltic Innovation Agency.

Prosjektimplementering

Prosjektet er delt inn i to faser. I fase 1 (juli – desember 2022) iverksettes: Entreprenørskap og innovasjon kapasitetsutviklingsprogram for studenter og ansatte, inkludert utvikling av oppstartsbedrifter og mentorstøtte; kartlegging av entreprenørskaps- og innovasjonskurs, støtte til læreplaner og verktøyutvikling; kartlegging av støttestrukturer, praksis og policy knyttet til innovasjon og partnerskapsaktiviteter, utvikling av idébank. Fase to går fra januar 2023 til juni 2024.

For mer informasjon se www.nobalis.eu