EpiWhey

EpiWhey er en ny metode for verdiskaping fra biprodukter innen meieriindustrien. Bruk av EpiWhey vil transformere produksjonen av epilaktose ved å muliggjøre en kostnadseffektiv og bærekraftig produksjon i en ny to-trinns patenterbar prosess. Det er foreløpig få metoder for å utnytte den rikholdige laktoseressursen til myse. Industrielle interessenter leter etter nye måter å lage produkter av høy verdi fra denne ressursen som for tiden blir sett på som et avfallsprodukt. EpiWhey-prosessen, kombinert med helseegenskapene til epilaktose, har potensial til å skape nye og lukrative inntektsstrømmer for meieriindustrien, fra en kilde som anses som avfall med begrenset verdi i sin nåværende verdikjede. Nåværende produksjon av epilaktose skjer gjennom syntetisering i en kostbar og tidkrevende prosess og krever bruk av flere skadelige kjemikalier. EpiWhey-prosessen, utviklet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), vil transformere denne produksjonen i en ny to-trinns patenterbar prosess.

Epilaktose har potensialet til å erstatte eller være et kostnadseffektivt alternativ til velkjente helsefremmende fruktooligosakkarider (FOS). FOS er godt etablert i ingrediensmarkedet som søtningsmiddel og prebiotisk, med en global markedsstørrelse på rundt 500 millioner euro / år. I likhet med FOS har epilaktose flere dokumenterte prebiotiske effekter og har vist seg å fremme veksten av probiotiske bifidobakterier og melkesyrebakterier i magetarmkanalen. Imidlertid, sammenlignet med FOS, fremmer epilaktose også veksten av forskjellige probiotiske bakterier i øvre tarm og kan dermed gi ekstra helsemessige fordeler og / eller fungere som et supplement til FOS. Ved hjelp av EpiWhey-prosessen kan epilaktose produseres i store mengder av meieriindustrien på en billig og effektiv måte. I tillegg kan epilaktose enkelt implementeres i både eksisterende og nye produkter.

Idéhavere bak dette prosjektet er Bjørge Westereng og Geir Mathiesen ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved NMBU.

Foto: NMBU

Johan Biørnstad

Forretningsutvikler

Kontaktperson KBM (NMBU) og Skog og utmark (NIBIO)

+47 98860843