Dyra skal ha det bra. Tar vi dyrehelse på alvor?

Foto: Ton Bangkeaw / Shutterstock

Frokostmøte 23. november 2023 kl. 8.15 til 10.00

BIT Innovasjonssenter i Ås sentrum, Rådhusplassen 27

Temaet for dagen er å gi innsikt i hvordan forskningsresultater kan bli til kommersielle produkter og hvordan produksjonsdyr har det godt, selv om de bidrar til kommersielle suksesser. I dette frokostseminaret ser vi nærmere på dyrevelferd hos produksjonsdyr.

Program

8.15Kaffe og Biteti
8.40Velkommen v/ Harrieth Lundberg
8.45FjørForsk, et fruktbart samarbeid mellom næringen og NMBU v/ Irma Oskam, Senter for husdyrforsøk NMBU
9.00Velferdshøna – helse og velferd hos norske verpehøner v/ Guro Vasdal, Animalia AS
9.15Fra egg til Coronavaksine. Produksjonsdyr har det også godt v/ Ole Egge, Moer Gård, Nabas

Harrieth Lundberg er prosjektleder for «Entreprenørlandsbyen Campus Ås. Harrieth er bioteknolog og har bakgrunn fra både akademia, næringsliv, journalistikk og kommunikasjon.

Irma Oskam er leder for Senter for husdyrforsøk og professor innen reproduksjonsbiologi og bioteknologi og med et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk innen utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Guro Vasdal er prosjektleder helsetjenesten for fjørfe i Animalia AS, hvor hun leder flere forskningsprosjekter med fokus på helse og velferd hos fjørfe. Guro koordinerer også de fire velferdsprogrammene for fjørfe. Guro er etolog, utdannet på NMBU hvor hun tok PhD i 2010 om purkas morsadferd og spedgrisdødelighet.

Ole Egge er eier av Moer Gård som driver stort innen konsumeggproduksjon i tillegg til antistoff-produksjon på høner til Norwegian Antibodies AS, Nabas. Nabas produserer antistoffer fra eggeplommen fra høner.

Frokostseminaret «Dyra skal ha det bra» er en del av serien «Fra idé til suksess» i regi av prosjektet «Entreprenørlandsbyen Campus Ås». «Entreprenørlandsbyen Campus Ås» er et samarbeid mellom Ard Innovation, Eik Lab, Aggrator og NMBU. Alle aktører er i innovasjonssystemet på Campus Ås. Prosjektet er finansiert av Viken Fylkeskommune.