Digitaliseringsprosjektet DigInn

DigInn er et kompetanseprosjekt som fokuserer på utfordringer med digital innovasjonsstøtte ved norske TTO-er.

Prosjektet har fokus på å bygge og fremme kompetanser innenfor digital innovasjon hos TTOene og øke samarbeid mellom TTO-ene. Dette er et samarbeidsprosjekt som involverer ni norske TTO-er, og som et resultat vil bidra til bedre utnyttelse av digitale innovasjonskonsepter fra alle fagområder. Prosjektet ledes av Validé https://valide.no/ i samarbeid med Ard Innovation, Kjeller innovasjon, NTNU TTO, Inven2, VIS, Innovantus Sør, Norinnova, og Høyskolen i Molde.

Johann Eksteen

Forretningsutvikler

Kontaktperson BIOVIT (NMBU) og Bioteknologi og plantehelse (NIBIO)

+47 41393398