Berit Bjugan Aam er månedens innovatør i juni

Navn: Berit Bjugan Aam

Stilling: Tidligere Forsker ved KBM, NMBU. Nå Global Portfolio Lead Chitosan Technologies i UPL

Prosjekt med Ard Innovation: Patentering og lisensavtale

Hvilket problem skal ditt innovasjonsprosjekt løse og hvordan?

Soppsykdommer på avlinger er en stor utfordring i produksjon av mat i landbruket. Mange av de gamle kjemiske soppmidlene er faset ut siden de er giftige og mister aktivitet når sopp utvikler resistens mot dem. Det er et stort behov for nye miljøvennlige og bærekraftige soppmidler for å beskytte planter mot sykdommer. NMBU og BioCHOS AS har utviklet et slikt nytt biologisk soppmiddel.

Hvem har du med deg på laget?

BioCHOS ble startet av meg selv og tre professorer ved KBM, Arne Tronsmo, Vincent Eijsink og Morten Sørlie. Det er mange aktører som har bidratt og vært viktige for at vi er kommet dit vi er i dag. Jeg kan trekke fram NMBU og KBM som har bidratt med forskningsinfrastruktur og et fantastisk miljø med mange dyktige forskere. Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Akershus Teknologifond har bidratt med både finansiering og kompetanseheving på ulike områder. Vi har også jobbet sammen med dyktige konsulenter på ulike områder. Jeg vil spesielt trekke fram Dr. Roma Gwynn (Biorationale, UK) som har vært vår regulatoriske konsulent, og Elizabeth Jones i Dehns (UK) som har vært vår patentadvokat i hele 15 år. Både Inkubator Ås / Aggrator og Ard har vært gode støttespillere, spesielt i de første årene før vi hadde bygget opp vårt eget team. Jeg vil også trekke fram de ansatte, spesielt Dr. Kristine Bistrup Eide som arbeidet i BioCHOS fra 2016 til 2020, og Eirik Ubøe som har vært vår CFO de siste årene. Sist, men ikke minst har vi hatt dyktige styreledere i Vidar Sannerhaugen, Ellisiv Rogan og Christina Westerveld Haug.

Hvordan oppsto ideen og hvor langt har dere kommet?

I 2009 fant forskere ved KBM en spesifikk kombinasjon av kitosan-oligomerere som er optimal for å hemme vekst av plantepatogen sopp. Dette var del av et forskningsprosjekt hvor ulike forskningsgrupper ved KBM var involvert. NMBU sendte inn en patentsøknad i 2012, og BioCHOS AS ble etablert i 2013 for å kommersialisere disse antifungale kitosan-oligomerene, som senere fikk navnet OptiCHOS. BioCHOS har hatt flere samarbeider med internasjonale plantevernselskaper, og OptiCHOS har vært testet på avlinger i og utenfor Europa over flere år. I 2020 sendte vi inn vår søknad om å registrere OptiCHOS som en ny aktiv substans til plantevernmidler i Europa, noe som var en viktig milepæl. Vi har også fått innvilget patenter i USA, Australia, Canada og i Europa.

Det siste året har vi vært i samtaler med UPL, verdens femte største plantevernselskap, om å kjøpe teknologien i BioCHOS. I begynnelsen av mai 2022 ble dette salget gjennomført, og arbeidet med den videre kommersialiseringen av OptiCHOS blir nå videreført i regi av UPL.

Jeg har fungert som daglig leder i BioCHOS siden oppstarten i 2013, og går nå over i ny jobb i UPL som ansvarlig for å følge opp arbeidet med OptiCHOS videre.

Hva har vært den største utfordringen så langt?

Det å være gründer føles som å være på en berg- og dalbane som aldri tar slutt og man aldri vet hvordan ender. Man møter små og store utfordringer hver dag. Når jeg ser tilbake er det helt klart arbeidet med finansiering og investorer som har vært mest utfordrende. Som gründer ønsker man å bruke mest mulig tid på å utvikle teknologien og arbeide mot å komme på markedet, men alt for mye av tiden går bort på å hente penger.  

Hvordan har Ard Innovation vært avgjørende for der dere er i dag?

Ard Innovasjon er viktig for forskere på et tidlig tidspunkt i kommersialiseringen, fra man er på ide-stadiet. Ard var av avgjørende betydning i patenteringsarbeidet og etableringsfasen for BioCHOS AS.