Ard Innovation er med på en nasjonal satsning mellom TTOene

Forskningsrådet har sammen med TTO’ene initiert flere kompetanseprosjekt som har til hensikt å etablere en bærekraftig handlingsplan for det norske TTO apparatet innenfor utvalgte strategiske områder. Prosjektene skal forsterke fremtidig norsk konkurransekraft basert på profesjonell teknologioverføring mellom akademia og næringsliv. Prosjektene skal videre stimulere til økt samarbeid mellom TTO aktører, det øvrige økosystemet innenfor innovasjon og nyskaping samt næringsliv for å utvikle fremragende kunnskapsbedrifter de neste 100 årene.

Prosjektene har gått over to år og er nå i ferd med og avsluttes, følg med for oppdateringer. Ard Innovation er innvolvert i kompetanseprosjektene på helse, digital, marin og finans.