Marin innovasjonsarena

For at havnæringen skal bli den ledende næringen i landet, trenger vi bærekraftig innovasjon over hele verdikjeden for å lykkes. Ledende industri og forskningsmiljøer, herunder Havforskningsinstituttet, starter nå en pilot som skal teste 1000 tonn nye fôringredienser basert på laksesild.


Marin Innovasjonsarena tar tak i store utfordringer fra ledende industri og kobler dette med forskningsresultater fra et samlet norsk akademia. Dette skjer i regi av de norske teknologioverføringskontorene (TTO) og er finansiert av Forskningsrådet. FoU og TTO bygger kunnskap og nettverk som skal bidra til å få nyttig innovasjon og forskningsresultater raskere i bruk i næringslivet.


Regjeringen ønsker en femdobling i produksjon fra havnæringen innen 2050. Da er fôrtilgang et av de viktigste spørsmålene som må løses. Dette vil kunne medføre økt bruk råvarer fra havet med 10-gangen, avhengig av myndigheters ønske om å erstatte landbaserte proteiner. Et slikt volum vil også øke energibehovet, og kreve anslagsvis 7 TWh pr år for å produsere råvarene. Et slikt scenarie vil kunne føre til tusen nye arbeidsplasser langs kysten.

I Marin Innovasjonsarena har vi samlet ledende aktører fra havnæringen. For at innovasjon skal skje over en hel verdikjede kreves det at innovasjonen bygger på bærekraft i alle ledd, òg at regulatoriske krav tilpasses utviklingen. I den valgte piloten vil bærekraft bli fulgt gjennom hele verdikjeden, og blir ivaretatt ved å følge løpet til Sustainable Fisheries Partnerships (SFP) ved et såkalt Fishery Improvement Project (FIP).

Vi har systematisert utfordringer over hele verdikjeden i tre grupper, fra effektiv leting og fangst, ombordprosessering og bioraffinering, samt fôrproduksjon og fôring.
For å få til alt dette på bærekraftige prinsipper, må også forvaltningsmetodikk, løsning av arealkonflikter, bestandsestimering, utfordringer med rein energi fra havvind samt energibærere som batteri og hydrogen m.m inngå. For å lykkes ønsker vi å inkludere ledende industri, leverandører, startups, forskningsmiljø, det offentlige, lovgivende myndighet og øvrige interessenter.


Marin innovasjonsarena vil:

  • Invitere til arena for utviklingsarrangementer for tverrfaglig samskaping
  • Fasilitere workshops og formidle resultater
  • Koble industri og forskning
  • Foreslå avtaleverk som regulerer og sikrer den enkeltes rettigheter

Kaia Kjølbo Rød

Prosjektutvikler

+47 48260177