Miljøvennlig og effektiv bekjempelse av potetål (PCN)

En biostimulant som spiller på evolusjonens mekansimer

Om


Oppfinner:

Professor Yngve Stenstrøm

Dr. Jens Nolsøe

Professor em. Lars Skattebøl

 

 

Opphav:

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

Sammendrag

Forskere ved NMBU har laget nye forbindelser i form av biostimulanter som kan erstatte giftige plantevernmidler (nematocider) i bekjempelsen av karantenesykdommen Potetcystnematode (PCN), også kalt potetål på norsk.  PCN medfører et årlig tap på 10% av den globale potetproduksjonen, noe som tilsvarer rundt 30 millioner tonn poteter per år.  PCN danner hvilecyster som kan ligge latent i åkeren opp til 32 år i påvente av en potetvertsplante. Der PCN blir påvist medfører dette en karantenetid for potetproduksjon på 40 år i Norge. De nye forbindelsene spiller på evolusjonære mekanismer og lurer PCNs hvilecyster til å klekke på naturlig måte utenom produksjonsyklusen til potetbonden. I fravær av potetvertsplanten vil den nyklekkede potetålen dø av sult uten å ha fått fullført sin livssyklus. Forbindelsen gir potetdyrkere mulighet til å bekjempe potetål gjennom hele året og redusere karantenetiden fra 40 til 2 år i jord der PCN har blitt påvist. Biostimulantene fra NMBU er det første miljøvennlige, artsspesifikke alternativet til nematocider.

Nøkkelegenskaper

  • Miljøvennlig og artsspesifikk biostimulant
  • Kan redusere karantenetiden i PCN-infisert jord fra 40 til 2 år
  • Enkel, skalerbar og økonomisk produksjon med minimalt av reststoff
  • Kan implementeres uten teknologiske tilpasninger i dagens produksjonsmetode for poteter
  • Vil gi økt årlig utbytte og reduserte produksjonskostnader for potetbønder
  • Sannsynlig plattformteknologi som kan utvides til andre skadelige nematoder

Status

  • Våren 2019 har prosjektet FORNY-finansiering til å utvikle en prototype på et ferdig, off-shelf produkt
  • Det har blitt utført lovende tester ved Wagningen UR (nematology unit)
  • Prosjektet har pågått siden 2012 med fokus på effekt, reproduserbarhet, dose-respons og formulering av virkestoffet
  • I 2015 forbød EU tradisjonelle nematicider på grunn av miljø- og sikkerhetshensyn, men i enkelte europeiske land gis det i dag dispensasjon for bruk av denne typen pesticider i mangel på gode alternativer

Kontaktinformasjon


Kaia Kjølbo Rød
Prosjektutvikler/Permisjon

(+47) 48260177
kaia.rod@ardinnovation.no