Våre tjenester
Slider

Tjenester

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har flere finansieringsordninger som kan bistå forskjellige prosjekter, i tillegg til at de tilbyr andre tjenester som kan være nyttig.

Markedsavklaringstilskudd
Markedsavklaringstilskudd er finansiering av innovative prosjekter med betydelig vekst og verdiskapningspotensiale i det internasjonale markedet eller i distriktene. Tilskuddet skal brukes til å teste om det eksisterer et betalingsvillig marked for din løsning. Oppstartbedrifter yngre enn tre år kan søke. Les mer

Kommersialiseringstilskudd
Kommersialisering er tilskudd til innovative prosjekter med betydelig vekstpotensial i det internasjonale markedet, eller som bidrar til et omstillingsdyktig næringsliv i distriktene. Du får finansiering for å etablere en økonomisk bærekraftig forretningsmodell og lansere løsningen i markedet. Oppstartbedrifter yngre enn fem år kan søke. Les mer

Oppstartslån
Oppstartlån kan gis én gang per selskap i kommersialiseringsfasen. I denne fasen er det to muligheter, enten Kommersialiseringstilskudd eller Oppstartlån. Etter at kommersialiseringsfasen er gjennomført, har vi andre finansieringsmuligheter. Les mer

Innovasjonskontrakter
Har du et innovativt prosjekt med internasjonalt potensial? Kunne du tenke deg å realisere det i tett samarbeid med en kunde i offentlig eller privat sektor? Innovasjon Norge kan bidra til å dele risiko gjennom tilskudd til innovasjonskontrakter. Les mer

For mer informasjon om Innovasjon Norge sine tilskudd, klikk her