Våre tjenester
Slider

Tjenester

Arrangementer

Som en tjeneste tilbyr ARD Innovation mulighet for å holde workshop og arrangementer. Selve arrangementene finner du her.

For interessenter som tilhører NIBIO eller NMBU
Dersom dere tilhører eller er en del av NIBIO eller NMBU har ARD muligheten til å avholde workshops og seminarer som kan bistå til økt innovasjon. Dette kan eksempelvis være seminarer knyttet til ulike prosess-verktøy eller administrative rutiner, eller generelle workshops med fokus på forretningsutvikling eller innovasjon.

For andre interessenter
For andre aktører har ARD muligheten til å avholde workshops knyttet til å løse forskjellige utfordringer. Slike workshops kan eksempelvis rettes mot studenter og forskere, og hvor man sammen kommer frem til gode løsninger.