Våre tjenester
Slider

Tjenester

Meld inn idé

Hvis du har en idé til en ny oppfinnelse, og er ansatt ved NMBU eller NIBIO, vil vi gjerne snakke med deg! Vi er alltid ivrige etter å høre om spennende forskningsresultater og gode ideer vi kan utvikle sammen.

Det kan være en idé om en ny eller forbedret prosess, produkt eller tjeneste. Det er viktig å komme i dialog så tidlig som mulig for å vurdere om ideen er patenterbar, og for å forhindre at eventuelle publikasjoner kan ødelegge for fremtidig kommersialisering. Fyll ut DOFI-skjemaet (disclosure of invention) etter beste evne og send til oss som et grunnlag for et møte hos oss i ARD Innovasjon i Høgskoleveien 12 (Sørhellinga). Vi vil da diskutere ideen med deg og bistå med endelig utfylling av skjemaet. Du kan også komme innom oss for å diskutere prosjektet før du sender inn noe skriftlig hvis du ønsker det. Utgangspunktet i arbeidstakeroppfinnelsesloven er at ansatte har en plikt om å melde i fra om oppfinnelser som gjøres i forbindelse med arbeidet. NIBIO og NMBU har rett til å overta oppfinnelser og plikt til å godtgjøre oppfinnere. Ard Innovation tar beslutningen om hevding av rettigheter på vegne av NIBIO og NMBU.

Når DOFIen er komplett, vurderer vi innovasjonspotensialet til ideen ut i fra blant annet kvalitet, nyhetsgrad og markedssituasjon og gir deg en tilbakemelding senest innen 2 måneder. Dersom vi vurderer at ideen er god nok etablerer vi et innovasjonsprosjekt hos oss. Dette innebærer at vi vil bistå deg med å utvikle prosjektet, søke om FoU- og innovasjonsmidler, hjelpe med patenterbarhetsvurdering og eventuell patentering.

Dersom ARD innovasjon vurderer at vi ønsker å patentsøke oppfinnelsen vil vi betale for utgiftene forbundet med utarbeidelse og innlevering av patentsøknad. Det formelle eierskapet overføres i de fleste tilfeller til NIBIO og NMBU, men du som oppfinner vil få en godtgjøring dersom patentet i fremtiden gir inntekter. Dette er beskrevet i «Regler for fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering ved NMBU” og NIBIO’s “retningslinjer for kommersialisering”.

Dersom prosjektet lykkes vil vi til slutt bistå med å enten etablere et selskap, eller lisensiere ut teknologien.


 

 

Kontakt oss!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er ansatt ved NIBIO eller NMBU for eventuelle spørsmål

Magnus Frydenlund
Leder for forretningsutvikling

(+47) 95043500
magnus.frydenlund@ardinnovation.no

Tage Thorstensen
Forretningsutvikler

(+47) 40200909
tage.thorstensen@ardinnovation.no