Våre tjenester
Slider

Tjenester

Forretningsutvikling

En av våre nøkkeltjenester er å bistå med den kommersielle utviklingen av de prosjekter vi tar del i. Dette innebærer en bredde av tjenester som blant annet inkluderer idéutvikling, prosjektplanlegging, markedsanalyse, bistå med å hente inn kapital, bistå med beskyttelse gjennom patentering med mer.

Forskere og ansatte ved NIBIO og NMBU
For forskere og ansatte ved NIBIO og NMBU vil det første steget være å melde inn idé, hvor ARD deretter tar stilling til om rettighetene skal hevdes eller ikke. Dersom rettighetene hevdes, vil det neste steget være å lage en prosjektplan, noe som ofte gjøres i forbindelse med søknader til Norges Forskningsråd. Prosjektene vil bestå av forskningsbaserte aktiviteter som utføres av forsker(e), samt kommersielle aktiviteter som utføres av ARD.

Studenter ved NMBU
Ard Innovation bistår også studenter ved NMBU. Dette gjøres ved at studenter tar kontakt, hvor ARD deretter kan bistå noe gjennom sparring om forskjellige elementer rundt idéen.