Våre tjenester
Slider

Tjenester

Finansiering

ARD Innovation bistår med finansiering av patentarbeid, i tillegg til å hjelpe deg og ditt prosjekt med å hente inn midler fra andre aktører. En av våre primæroppgaver er å bistå med å hente inn finansiering på vegne av våre prosjekter, og dette kan vi bistå både studenter og ansatte ved NIBIO og NMBU med.

Midler søkes som oftest fra Norges forskningsråd, blant annet gjennom BIOTEK2021-, FORNY2020- og STUD-ENT programmene. Andre kilder, slik som Innovasjon Norge og investorer er også en mulighet.