Våre tjenester
Slider

Tjenester

Idéevaluering

Har du en forretningsidé? På vegne av våre eiere bistår vi med idéevaluering for både studenter og ansatte ved NIBIO og NMBU.

For ansatte ved NIBIO og NMBU
Dersom du er ansatt ved NIBIO eller NMBU er du forpliktet til å levere en idébeskrivelse dersom forretningsidéen eller oppfinnelsen er et resultat av arbeid i henhold til arbeidstakeroppfinnelsesloven. ARD Innovation vil på vegne av NIBIO og NMBU deretter evaluere idéen, før det deretter tas stilling til hvorvidt arbeidsgiver skal hevde rettigheter, i tillegg til å overta de økonomiske forpliktelsene i kommersialiseringen. Se “Meld inn idé” for mer informasjon om hvordan du kan levere en idébeskrivelse.

For Studenter ved NMBU
Dersom du er student kan du gjennom et møte presentere din idé for å få tilbakemeldinger og tips til hvordan du kan fortsette.