Våre tjenester
Slider

Tjenester

For studenter

Som student ved NMBU kan du motta hjelp fra Ard Innovation til din forretningsidé! Vi tilbyr tre ulike tjenester til studenter, avhengig av hvilke behov man har. Samtlige tjenester er betalt av NMBU, og som student betaler du derfor ingenting.

Idéevaluering

Idéevaluering for studenter er en innledningsvis gjennomgang av forretningsidéen. Først går man gjennom idéen, før man deretter kartlegger hvilke aspekter med caset studenten(e) bør fokusere mer på. Vi gir anbefalinger til ulike verktøy man kan benytte seg av, før man blir enige om et neste møte med en forventningsavklaring til hva studenten skal ha gjort.

Generell rådgivning

Denne tjenesten består av minimum 10 timer til disposisjon for forretningsidéen, hvor man fokuserer på ulike elementer avhengig av idéen sitt behov.  De ulike områdene hvor Ard kan bistå er:

  • Markedsanalyse
  • IPR-analyse
  • Forretningsmodellering
  • Team og sammensetning
  • Prosjektering
  • Finansiell analyse
  • Pitching
  • Søknadsutforming

Bistand – FORNY studENT

studENT er en årlig utlysning hvor studenter kan søke om tilskudd på inntil 1 million NOK for kommersialisering av sin egen forretningsidé. Uavhengig av hvilke andre tjenester man har benyttet seg av, vil hver forretningsidé kunne motta hjelp fra Ard Innovation til utforming av søknaden på inntil 10 timer.


Læringsportal

Vi har også laget en digital læringsportal.

Se mer her