Våre tjenester
Slider

Tjenester

NMBUs Idéutviklingsfond

NMBU har etablert en ordning for bistand i tidligfase idéutvikling. Ansatte ved NMBU kan søke om midler til følgende:

  • Innkjøp av tjenester (for eksempel design, programmering, prototyping etc.)
  • Undersøkelser, testing, laboratorieforsøk
  • Rådgivningstjenester

Formålet med ordningen er å bringe innovative idéer ett steg videre i veien mot markedet. Ramme for søknadsbeløp er fra kr 30 000 til kr 100 000. Det er ingen søknadsfrist. Søknad sendes til Ard Innovation som bistår NMBU med vurdering av søknadene.

NMBU bevilger midlene etter innstilling fra Ard Innovation. Spørsmål om ordningen kan rettes til Jorun Pedersen tlf. 92631425 eller Solveig Fossum-Raunehaug tlf. 91532799


 

Jorun Pedersen
Administrerende direktør

(+47) 92631425
jorun.pedersen@ardinnovation.no