Om oss
Slider

Om ARD Innovation

ARD Innovation eies 100 % av offentlige institusjoner, hvorav NIBIO og NMBU har 50 % hver. ARD Innovation er NIBIO og NMBUs katalysator for nyskapning. Selskapet bistår ansatte og studenter ved disse institusjonene med kommersialisering av forskning og studentbaserte ideer, i tillegg til å fremme innovasjons-, og entreprenørskapskultur. Selskapet har i dag 7 ansatte.

Les mer om våre tjenester her. 

Vår visjon

ARD Innovasjon skal være det ledende nasjonale miljøet for nyskaping og verdiskaping innen forskningsinstitusjonenes virksomhetsområder

Våre verdier

  • Tillit
  • Respekt
  • Kompetanse
  • Fleksibilitet

Historien bak navnet

Kommersialiseringsapparatet ved NIBIO og NMBUhar lange tradisjoner, særlig innenfor landbruk. Ard er navnet på plogen brukt i middelalderen. 

Både NIBIO og NMBU har lang historie innenfor landbruk, og det er også her historien bak navnet starter. “Ard” er den første plogtypen vi kjenner til, og består av en pigg som gikk ned i jorden, samt et rammeverk som kunne styre den. 

Våre eiere

Hvor holder vi til?

ARD innovasjon er lokalisert i Innovasjonssenteret Campus Ås. Senteret er nyetablert og har som hovedmål å bidra til økt innovasjonsaktivitet og kommersialisering på Campus Ås.

Fra Oslo S stopper linje L21 mot Moss i Ås. Toget går som oftest en gang per time. 

Alternativt kan man ta tog til Ski, for deretter å ta buss videre til NMBU.