Nyheter
Slider

Aktuelt

Årets kvinnelige gründer vil gjøre verdens matproduksjon grønnere


-Vi skal lage verdens største møkkaselskap, sier årets Female Entrepreneur Grete Sønsteby. Odelsjenta fra Krødsherad og gründeren av N2 Agri har utviklet en metode som kan snu husdyrmøkk fra å være et illeluktende miljøproblem til å bli en grønn milliardindustri.

Ekstern artikel levert av Innovasjon Norge

« First ‹ Previous 1 6 7 8